• Visste du att...

  Bland barn till föräldrar med akademisk utbildning är det 5% som inte är behöriga till gymnasiet. Bland barn till föräldrar som har gymnasieutbildning är siffran 15%. För barn till föräldrar med förgymnasial utbildning är siffran 42%.

 • Visste du att...

  Skolans arbete har potential att kompensera för de riskfaktorer, exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, som är kopplade till skolmisslyckanden och utanförskap. Skolans arbete kan utjämna skillnaderna!

 • Visste du att....

  13% av alla elever som slutar grundskolan har inte behörighet att börja gymnasieskolan. 25% av alla elever fullföljer inte gymnasiet på fyra år.

DropOuts - webbutbildning

Välkommen till DropOuts webbutbildning. Här får du:

 • Relevant och aktuellt material kring skolavhoppsfrågan
 • Inspiration till ett förändrat tanke- och arbetssätt
 • Koppla utbildningens innehåll till din praktik och verksamhet
 • Diskutera med andra kring skolavhoppsfrågan.

DropOuts webbutbildning syftar till att tydliggöra viktiga teman som bidrar till att studieavbrotten minskar.