Du är här

Verkstán - Flexibel utbildningsplan

Syfte/mål Övergripande:
Att elever fullföljersin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt.
 
Målgrupp övergripande:
Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning. 
 
Målgrupp för Delprojekt: Plug In Verkstan:
Elever som återvänder från annan skola, elever som gjort felval och elever som inte klarar heltidsstudier på sitt gymnasieprogram.
 
Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildningen avser att nå alla personer i målgruppen och erbjuda de som är sysslolösa studier som kan kombineras med praktik eller annan verksamhet. Samtliga ungdomar har erhållit informationsbrev och ett arbete med att nå de som inte hört av sig pågår via telefonkontakt.
 
Specifika målgrupper Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildningen:
 

  1. Ungdomar med ett samlat betygsdokument som avslutat gymnasiet VT-12
  2. Ungdomar med ett slutbetyg med mer än 250p IG som avslutat gymnasiet VT-12
  3. Ungdomar som hänvisats till Plug In från Nösnäsgymnasiet, AF, KIA/AME eller annan instans inom kommunen

 
Syfte/mål: Delprojekt Plug In Verkstán
Syftet med insatsen är att främja elevernas närvaro, motivation, känsla av meningsfullhet, trivsel med skolan, självkänsla, delaktighet och uppfattning av pedagogernas engagemang och bemötande. Efter kartläggning och utveckling av åtgärdsprogram  utformas helt individuellt flexibelt schema, kursplan, undervisningsformer, coachning och SYV-insatser. Se bifogat dokuemtn för detaljer.
 
 

Miljöbeskrivning: 

Miljö: Stenungsund är en kommun med drygt 24000 invånare. Det finns en kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola, Nösnäsgymnasiet, där det i år går ca 1200 elever. Drygt 50% av dessa är folkbokförda i Stenungsund, ca 30% i vår närkommun Tjörn, drygt 10% kommer från Orust och av resterande del är de flesta folkbokförda i våra närkommuner, Kungälv och Lilla Edet. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder studier från grundskole- till högskolenivå, svenska för invandrare och särvux. Antalet inskrivna elever uppgår för närvarande till drygt 500. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för det kommunala informationsansvaret och erbjuder bland annat vägledning, jobbsökaraktiviteter och fysisk träning