Du är här

Vägar till jobb

 

Syfte/mål:

 

Vägar till jobb syftar till att eleverna ska se vikten och möjligheterna med att ha en gymnasieutbildning, att motivera dem att fullfölja sin gymnasieutbildning och på så sätt minska avhopp från skolan. Efter de tre temaveckorna ska eleverna ha kunskap om hur man söker ett jobb, vilka egenskaper arbetsgivare söker hos en arbetstagare samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd.
 
Miljö:
Oscarsgymnasiet samt studiebesök och ett avslutande besök på Fryshuset i Stockholm.
 
Deltagare:
Samtliga elever på IM, Introduktionsprogrammet, har deltagit. Från år 1-3.
 
Metod:
Innan temaveckorna började dokumenterades elevernas förkunskaper. Vägar till jobb bestod sedan av studiebesök, bland annat på arbetsförmedlingen, en industri och hos räddningstjänsten, gästföreläsning om motivation, att skriva ett CV, ett personligt brev och att söka ett jobb/feriejobb. Temat integrerade flera ämnen, som svenska, samhällorienterade ämnen och engelska. När temaveckorna var slut utvärderades såväl elevernas kunskap samt vilka delar av temat som eleverna tyckte mest motiverade till kunskapsinhämtning.
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Oskarshamns kommun är en kustkommun i mitten av avlånga Kalmar län. Kommunen har drygt 26 200 invånare. I huvudorten finns två gymnasieskolor - kommunala Oscarsgymnasiet och privata Etec. Oskarshamns kommun har i många år beskrivits som en industrikommun. De största industrierna är OKG och Scania. Enligt SKL som en varuproducerande kommun, vilket definierar en kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet.