Du är här

Utsikten Aranäsgymnasiet - Studiestöd

Mål och syfte
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete. Entreprenöriellt lärande/förhållningssätt.
 
Beskrivning av målgrupp:
Elever i alla årskurser som av olika skäl behöver/önskar ett individuellt upplägg av utbildningen ingår i gruppen. Eleverna har önskemål om individuellt alternativ, pga sjukdom, programbyten, utökad kurs, avsaknad av kurs, utlandsvistelse, kompletterande kurs, etc. Även för elever som vill läsa kurser i snabbare takt eller läsa utökade kurser som inte finns inom det ordinarie programmet. Ämnen som eleverna läser är svenska, naturkunskap, samhällskunskap, engelska, spanska och matematik. Eleverna skrivs in via ett formulär där uppgifter lämnas om önskad kurs, avklarad kurs och förslag på positioner. Cirka 100-talet elever ingår i det webbaserade upplägget under läsåret. Eleven erbjuds i princip att läsa tills man är klar i den takt som är överenskommit.  
 
Del 1: Metod: Handledning/Studiestöd:
 
Självständigt, Webbaserat kursupplägg: Elev läser hel, kompletterar eller utökad kurs individuellt och har tider inbokad med lärare/handledare. Arbetar självständigt och webbaserat på egen hand. Elever erbjuds ingen undervisningstid i grupp.
 
Del 2: Metod: Studiesupport och motivationshöjande insatser: Insatsen riktas mot elever som behöver strukturera sina studier och har inbokade schemapositioner med extra handledare/lärare. Utsikten Aranäs jobbar med följande problematik, utefter behov, behjälpliga med; Studieteknik, Bollplank om innehåll samt hjälp att påbörja/begränsa/ utveckla/ avsluta arbeten, Struktur som att sortera bland rester och upprätta tidsplan, Ringa in elever med rubbad dygnsrytm, bristande tidsuppfattning och/eller motivation, Coaching/uppmuntran i studier eller motivationshöjande insatser samt att ta tillgänglig hjälp från Elevhälsoteamet på skolan, och arbeta för att ge bekräftelse för tillhörighet. 
 
Del 3: Stöd i undervisningssituation för att häva underkända kurser. Elever som behöver extra handledning i pågående mattekurser eller för att häva F. Elever ingår i den ordinarie undervisningsgruppen förutom sin tid på Utsikten. Beskrivning av målgrupp: Elever som inte uppnått E i alla kurser och gäller för alla årskurser. 
 
Del 4. Extra resurs för studiestöd på håltimmar. Insatsen består av utökat studiestöd. Elev och lärare kommer överens om tider som passar. Elever som vill kommer på håltimmar och pluggar. Handledare finns på plats för att stötta lärandet. Stödet är öppet för alla som vill och har behov. Handledare finns på Utsikten Aranäs alla skoldagar mellan 8.30- 16.00. Stödet är öppet för alla årskurser. Totalt under läsåret har 110 elever varit inskrivna på Utsikten, 700 besök under vårterminen, 51 av 58 st har klarat sina kurser under våren.