Du är här

Uppvidinge plug in 2.0

Syfte/mål lokal nivå

Syftet med projektet är att följa upp och stötta de elever som dels ligger i riskzonen för att avbryta sina studier och de som dels är i behov av stöttning. Detta för att få dem att hitta tillbaka till motivationen och lusten till fortsatt lärande eller annan meningsfull aktivitet. Syftet är också att via ett samarbete mellan högstadieskolorna och gymnasieskolan få ett holistiskt perspektiv kring aktuella elever och deras skolgång. Vi kommer i detta projekt att arbeta gentemot tre olika grupper:

Målgrupp 1 - Gymnasieelever som riskerar att avbryta sina studier. Målet är att lokalisera samt med ett individfokus stötta de elever som ligger i riskzonen för att avbryta sina studier.

Målgrupp 2 - Om någon ungdom, trots insatser från skolan, väljer att avbryta sina studier erbjudas de och stöttas i att hitta andra meningsfulla aktiviteter, dvs. KAA-elever mellan 15-20 år som står utan aktivitet.

Målgrupp 3 - Nyanlända gymnasie- och högstadieelever som behöver stöttning för att bibehålla fokus och motivation till skolarbetet. Gällande elever som nu går på, eller tidigare har tillhört, introduktionsprogrammen är målet är att följa upp och stötta dem så att de får den stöttning som krävs för att de ska klara av sina studier.

Ett delmål är att via samarbetet skolorna emellan (Åsedaskolan, Älghultskolan, Uppvidinge gymnasieskola) hitta gemensamma rutiner som gör att elever i riskzonen för studieavbrott tidigt identifieras och dokumenteras samt att arbetet blir systematiskt gångbart i ett längre perspektiv så att överlämningarna mellan högststadieskolorna blir sömlösa.