Du är här

Uppföljning pendlare

Syfte/mål:
Syftet är att säkerställa att den enskilde eleven får stöd och stöttning då närvaro och studieresultat ej är tillfredställande och avhoppsrisk eller avgång med ej gymnasieexamen är överhängande. Detta gäller så väl våra Egna elever så väl som interkommunala elever. Syftet är också att säkerställa det kommunala informationsansvaret (ev blivande aktivitetsansvaret) genom att hitta metoder för samverkan. Målen sammanfattas som -  en bra uppföljningsmodell för eget bruk och för andra skolor. En bra samverkansmodell med andra myndigheter. Bra metoder och pedagogiska lösningar för att motverka avhopp.
 
Metod (insatserna):
Lokal verkstad börjar den 1 juli 2013 och skall pågå till den 31 juni 2014. Vi arbetar med avgångselever från årskurs 9 (blivande årskurs 1), årskurs 2, årskurs 3 samt studenter som fått samlat betygsdokument.
 
Insats 1 riktas mot uppföljning av elever från Markaryd som studerar i andra kommuner, mot interkommunala skolar. Inom projektet utvecklas en modell för uppföljning av SYV, rektor, kurator, specialpedagog och gymnasiesekreterare. Modellen utvecklas gemensamt inom gruppen, och består av att utveckla rutiner för uppföljning av eleverna i de aktuella skolorna. En gymnasiesekreterare håller i beredandet av antagningsärenden och är inom projektet ansvarig för att föra ut informationen och följa upp rutinerna med aktuella skolor. Denna modell kommuniceras till ansvarig person på aktuella skolor. Modellen används för att kartlägga elevernas utveckling och vilka insatser som görs för eleverna för att behålla dem i skolan/på programmet. Faktorer att följa upp är ex.: studieplan Närvaro Måluppfyllelse i kurser Betyg.
 
 

Miljöbeskrivning: 
Fd bruksort i Norra kommundelen.Låg utbildningsnivå i kommunen. Inpendlare till vauproduktion