Du är här

Ungdomscenter, Bromölla

Syfte/mål lokal nivå

Målen med projektet är att:

- Minska ungdomsarbetslösheten i Bromölla kommun.
- Öka andelen gymnasiebehöriga och andel ungdomar som sedan fullföljer en gymnasieutbildning.
- Bygga upp ett ungdomscentra där berörda aktörer finns tillgängliga under samma tak.
- Skapa ett system för rutiner och snabb identifiering av ungdomar som gör studieavbrott och ett system av rutiner för att kunna följa upp ungdomarnas utveckling inför utformningen av eventuella fortsatta insatser.