Du är här

SYV In Skellefteå

Syfte/mål lokal nivå

Projektets lokala mål är att förebereda deltagare vid grundskolans Nykomster inför start på språkintroduktionsprogrammet och kommande arbetsliv.
Projektdeltagarna är nyanlända ungdomar i 15 -16-årsåldern. Inom projektet kommer vi att arbeta för ökad jämställdhet och tillgänglighet för målgruppen genom att ge gruppen kunskap kring hur skolsystem och arbetsmarknad fungerar i Sverige, något som svenskfödda ungdomar i motsvarande ålder har.