Du är här

SYV-In Norsjö

Syfte/mål lokal nivå

Målet med SYV-In Norsjö är att förebereda elever på Språkintroduktionsprogrammet (SI) inför deras gymnasieval. Projektet ska ge dem en kunskap om svensk arbetsmarknad och vilken utbildning som leder till vilket jobb samt tydliggöra det svenska utbildningssystemet och visa på olika utbildningsvägar (med tanke på de som riskerar att inte hinna söka till gymnasiet).

Projektet strävar mot två horisontella kriterier: jämställdhet och tillgänglighet. Ökad kunskap om olika utbildningar och utbildningsvägar ökar tillgängligheten för deltagarna, och det i sin tur skapar en större jämställdhet mellan grupperna nyanlända och svenskafödda; deltagarna får ökade förutsättningar att välja utifrån intresse och kvalifikationer.