Du är här

Svenska - med utgångspunkt i föreläsning och författarbesök av Petter

 

Syfte/mål:

 

Att genom föreläsningen och mötet med rapparen Petter motivera och uppmuntra elever i det egna skrivandet  samt  stärka deras självförtroende och tillit till sin egen förmåga till kunskap.

 

Miljö:
Oscarsgymnasiet, med 17 program och drygt 950 elever hösten 2013,  finns i huvudorten Oskarshamn.
 

 

Deltagare:
Elever från tolv av skolans program, både yrkesförberedande och studieförberedande. I en del klasser deltog samtliga elever medan en del elever deltog inom ramen för ämnet svenska. Verkstaden var ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie.

 

Metod:
Eleverna fick lyssna till en timslång föreläsning med Petter då han berättade om sin uppväxt, skolgång, dyslexi, läsande, skrivande av låtar och hur han kopplar dem till alltifrån litterära beskrivningar som dagsaktuella händelser. I fyra av klasserna användes föreläsningen, Petters bok och låttexter i undervisningen, bland annat sågs det som ett fräscht och nytt material för att diskutera stilmedel.

 

 

Miljöbeskrivning: 
Oskarshamns kommun är en kustkommun i mitten av avlånga Kalmar län. Kommunen har drygt 26 200 invånare. I huvudorten finns två gymnasieskolor - kommunala Oscarsgymnasiet och privata Etec. Oskarshamns kommun har i många år beskrivits som en industrikommun. De största industrierna är OKG och Scania. Enligt SKL som en varuproducerande kommun, vilket definierar en kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet.