Du är här

Samverkan och individuellt utformade handlingsplaner

Syfte/mål:

Syftet med Plug In är att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet – innan de har gjort det. Dessutom gäller det att få de ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet att återvända till skolan så att de kan avsluta sina studier med fullständig gymnasieexamen. Syftet med Plug In i Berg är att i samarbete med befintliga aktörer som Fjällgymnasiet, Socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Integrationsservice och pågående projekt i kommunen, arbeta fram en plattform där vi kan möta ungdomar som inte själva förmår att hitta motivationen och glädjen till att studera eller arbeta.
 
Målet med projektet är att skapa en fungerande och levande verksamhet där ungdomar i ett tidigt skede kan fångas upp och att vi på så sätt kan sätta in åtgärder i tid.
 
Vi är två anställda inom Plug In i Berg, projektledaren som är utbildad socionom samt en hälsopedagog. Vi bedriver två skilda verkstäder i kommunen.
 
Miljö
Bergs kommun ligger i Norrlands inland och är en stor kommun till ytan, men liten till antalet invånare. Plug In i Berg utgår från Fjällgymnasiet, som enda gymnasieskola i kommunen. Bergs kommuns KIA-ansvar sköts i tätt samarbete med Navigator i Berg och är lokaliserade på neutral plats mitt i samhället. Målgrupper Vi har valt att fokusera på två målgrupper i åldern 16-20 år under projekttiden. Plug in i samarbete med Navigator i Berg arbetar med målgrupp 2.
 
1, Elever studerande på IM, med fokus på språkintroduktion. Antalet tjejer eller killar är beroende på vilka som placeras av Migrationsverket i kommunen. Denna grupp står långt ifrån godkända betyg från grundskolan, och har en stor andel elever med hög ogiltig frånvaro.
 
2, Ungdomar som ingår i KIA (Kommunens informationsansvar). Antalet tjejer eller killar beror på vilka som väljer att avsluta sina studier.
 
Metod
Hälsopedagogen ansvarar för KIA och denna del ingår i ett större samarbete med projektet Navigator i Berg, där Socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassan jobbar tillsammans för att stötta ungdomar som riskerar utanförskap. Fokus är att etablera samverkan för att efter behov erbjuda vägledande, orienterande och motiverande insatser. Huvudsakliga målet är att upprätta individuella handlingsplaner i samråd med aktualiserad part för ungdomen (KIA, AF, IFO och FK) och sedan utifrån denna erbjuda insatser på med utgångspunkt i individuella träffar och med möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

Miljöbeskrivning: 
Belägen i ett samhälle med ca 1000 invånare. Kommunen har 7500 invånare.