Har ert projekt uppnått de mål ni själva satte upp innan projektstart? : 
Vi har överträffat målsättningarna
Workshop: 
Samspråka 1 - Elever på Språkintroduktionen