Du är här

Samspråka 1 - Elever på Språkintroduktionen

Beskrivning av verkstaden: 

Verkstaden arbetar med utökad svenskundervisning med koppling till övriga skolämnen; matematik, samhällskunskap, musik, NO-ämnen m fl. Arbetet bedrivs med 2-3 lektionspass/vecka i ordinarie grupper och utgår från ett nära samarbete mellan ämneslärare och SV2-lärare.

 

Målgrupp:
Elever på Språkintroduktionen
 
Syfte:
Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för att stötta dessa elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning  på språkintroduktionsprogrammet så att de så fort som möjligt  kan påbörja en gymnsieutbildning där de avslutar sina studier med fullständiga betyg. Syftet är också att utvecklandet av metoder och arbetssätt utöver ovanstående även ska ge en strukturpåverkan med bestående effekt.
 
Samspråka 1 Elever på Språkintroduktionsprogrammet
 
Mål:
Att eleverna på Språkintroduktionen så tidigt som möjligt blir medvetna om vilket som blir deras kommande programval. Att förberedande ämnessvenska ger eleverna det stöd de behöver så att uppstarten till valt gymnasieprogram upplevs mindre tung. Att samverkan mellan ämneslärare och svenska 2-lärare bidrar till effektivare språkundervisning och ökad språkutveckling för elever på språkintroduktionens alla nivåer.
 

Miljöbeskrivning: 
Tannbergsskolan i Lycksele är en gymnasieskola med ca 800 elever fördelat på nationella program och introduktionsprogram. Eleverna är rekryterade från Lycksele kommun samt kommuner nära Lycksele. Ca 40 elever går just nu på Tannbergsskolans Språkintroduktion som är indelad i 4 perioder/klasser: A-D. En stor del av elevgruppen utgörs av ensamkommande flyktingbarn.