Du är här

Samspråka

 

Syfte/mål:

 

Det övergripande målet är att öka andelen ungdomar med annan skolbakgrund och modersmål än svenska att snabbare avsluta sina studier med fullständiga betyg. Utveckla metoder och arbetssätt för att stödja dessa elevers kunskaper och lärande dels på nationella program och dels på introduktionsprogram. Syftet är att med hjälp av språkstöd på sitt modersmål förbättra elevens möjlighet att klara kunskapsmålen i flera ämnen. Metodutvecklingen ska ske i samarbete mellan lärare i SVA, ämneslärare och modersmålslärare. Lärare planerar olika avsnitt i syfte att öka begreppsförståelsen och med stöd av handledning på modersmålet st klara att snabbare nå behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. .

 

Mål:
1. Att under andra året når eleverna minst betyget E i åtta ämnen, förutsatt att eleven har minst 6 års skolbakgrund.
2. Att de som saknar skolbakgrund når målen för SFI nivå C under första året och når grundläggande färdigheter i läs- och skrivförmågan i modersmålet.
3. Att eleven kvarstår i språkintroduktionsklassen, nationella programmet läsåret ut
 

 

Miljöbeskrivning: 
Norsjö kommun är en liten varuproducerande inlandskommun i Västerbottens län, belägen 8 mil väster om Skellefteå stad. I Norsjö kommun bor 4200 invånare. Ett trettiotal större byar finns i kommunen. Norsjö kommun infrastruktur bygger på träteknisk industri och gruvindustri. kommenen har ett stort intresse för idrott och volleyboll och hockey är populärt. Norsjö kommun är en stor mottagare av nyanlända, ensamkommande ungdomar och har också kvotflyktingmottagande. Norsjö gymnasium i Norsjö är en liten gymnasieskola med 87 elever fördelat på nationella program och introduktionsprogram. På Norsjö gymnasium finns totalt ca 45 elever med annat modersmål än svenska antagna. På nationella program går 15 elever och på introduktionsprogram är 30 elever antagna. Eleverna är rekryterade från i första hand Norsjö kommun och elever från Malå/Skellefteå kommuner.