Du är här

Realize Vindeln 2.0

Syfte/mål lokal nivå

Projektet har mål kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, på både individ-, och organisationsnivå.
För att uppnå målen på organisationsnivå syftar projektet till att skapa rutiner för samverkan och kollegialt lärande vid övergången från grundskola till språkintroduktion. För att förhindra diskriminering vill projektet uppnå en ökad insikt bland skolans personal att elever med svagt skolspråk inte nödvändigtvis har svaga kunskaper. För att uppnå ökad tillgänglighet är ett mål att elever med svagt skolspråk ska ges en chans att nå sina mål, på samma villkor som elever med starkt skolspråk. För att uppnå ökad jämställdhet och minskad diskriminering på individnivå syftar projektet till att arbeta mot gemensamma mål som stärker samhörighetskänslan.

Den lokala projektledare ansvarar för uppföljningen som kommer ske i slutet av varje termin genom intervjuer och enkäter.