Du är här

Realize Vilhelmina

Syfte/mål lokal nivå

Projektet Realize Wilhelmina syftar till att fler ungdomar ska klara gymnasieskolans nationella program genom förbättrade kunskaper i den del av svenska språket som benämns ”skolsvenska”. Realize kommer att arbeta både stödjande för elevernas inlärning och mående och pedagogiskt genom samverkan och kompetensutveckling.

Projektet har fyra lokala mål:
-Ge extra insatser i Svenska språket
-Skapa bättre mående hos deltagarna genom friskvård
-Förbättrad närvaron hos deltagarna
-Ökad´ anställningsbarheten hos deltagarna genom praktik

Att hitta modeller som bättre tillvaratar elevens egen drivkraft är själva kärnan i utvecklingen av nya arbetssätt. Malgomajskolans långsiktiga strategi är att låta kunskaperna från Plug In projektet bli en naturlig del av skolans nationella och/eller introduktions-program. Sannolikt innebär detta att skolans utbud av olika introduktionsprogram kommer att utökas.