Du är här

Realize Vännäs

Syfte/mål lokal nivå

Det kortsiktiga målet med projektet är att på lokal nivå hjälpa eleverna att få behörighet till nationellt program, alternativt klara sin gymnasieexamen.

Vi skriver in nya elever eftersom ett antal börjat nationellt program alternativt flyttat eller slutat. En del av de deltagare som varit längst i projektet har börjat nationellt program på gymnasiet här på Liljaskolan och vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda dem stöd på Språkcentrum. Vi arbetar också mer inriktat mot två program på gymnasiet Vård- och omsorg och Fordonsprogrammet. Där har vi projektdeltagare som dels får timmar i baskurser samtidigt som de går Språkintroduktion. Vi har även projektdeltagare som studerar på dessa programs nationella inriktningar. Se ovan. En fordonslärare ingår numera i vår projektgrupp.