Du är här

Realize Umeå gymnasiet

Syfte/mål lokal nivå

Målet med projektet är att fånga upp de elever på Vård och Omsorg som riskerar att inte nå målen i utbildningen på grund av sina brister i det svenska språket. Målet är att språket inte skall vara en hindrande faktor för eleven att nå det resultat eleven strävar mot.

Mål på kort sikt;
• Att elevernas språk utvecklas snabbare med en tydligt riktad undervisning, samt att språket i minsta möjliga mån ska utgöra ett hinder för att elever ska kunna fullfölja utbildningen.

Mål på lång sikt:
• . Att tillsammans med vårdlärarna utveckla en språkutvecklande undervisning, genom kollegialt lärande.