Du är här

Realize Umeå Gr

Syfte/mål lokal nivå

Vi vill implementera portfolio som pedagogisk metod. Med hjälp av portfolion ska eleverna få syn på sitt eget lärande samt att den ska kunna vara underlag för formativ bedömning och lärande. Tanken är att portfolion ska följa med eleven vidare in i gymnasiet, vilket ska kunna ge en tydligare bild av den utveckling eleven genomgått än vad bara betyg kan ge.
Eleverna ska få en bra kunskap om vilka utbildningsvägar som finns genom kontinuerliga samtal med Studie-och yrkesvägledaren.