Du är här

Realize Storuman

Syfte/mål lokal nivå

Syftet med projektet är att på individnivå med hjälp av kartläggning och motiverande samtal arbeta med att stödja elevers relationsskapande, skolanknytning samt framtidstro. Bemötandet och relationer har en avgörande roll för hur utvecklingen kan se ut. På organisationsnivå är målet att öka flexibiliteten att möta enskilda individers behov, det vill säga utveckla ett arbetssätt som motverkar strukturell diskriminering samt ökar tillgängligheten. Målet är att kunna erbjuda fler och mer flexibla lösningar.