Du är här

Realize Lycksele

Syfte/mål lokal nivå

Projektet har mål kopplade till jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, på både individ-, och organisationsnivå. För att uppnå målen på organisationsnivå syftar projektet till att skapa rutiner för samverkan och kollegialt lärande vill projektet uppnå attitydförändringar hos skolans personal. För att förhindra diskriminering vill projektet uppnå en ökad insikt bland skolans personal att elever med svagt skolspråk inte nödvändigtvis har svaga kunskaper. För att uppnå ökad tillgänglighet är ett mål att elever med svagt skolspråk ska ges en chans att nå sina mål, på samma villkor som elever med starkt skolspråk. För att uppnå ökad jämställdhet och minskad diskriminering på individnivå syftar projektet till att minska känslan av ”vi” och ”de” bland eleverna på skolan.

Projektet har resultatinriktade mål på individnivå kopplade till de olika programmen på skolan.
Projektets lokala mål på Språkintroduktionsprogrammet (Språkutvecklande matematik) är att:
- höja elevernas progression i matematikämnet genom nya metoder för kartläggning och nivåplacering (Koll och uppföljning / Flexibilitet/ Bemötande)
- höja elevernas resultat i matematik oavsett tidigare skolbakgrund genom språkutvecklande arbetssätt (Holistiskt/individcentrerat perspektiv / Bemötande)
- skapa rutiner för samverkan och kollegialt lärande mellan matematiklärarna på programmet (Samverkan / Bemötande)
- se en ökad motivation/minskad frånvaro i matematikämnet samt i utbildningens övriga ämnen (Holistiskt/individcentrerat perspektiv / Beteende / Kognitiva delar / psykologiska/affektiva dimensioner)

Projektets mål för elever som inte nått godkänt betyg i SVA åk 9, men läser på nationella program (Intensifierad SVA):
- eleverna under året ska fullfölja SVA åk 9 med minst betyget E (Akademiska resultat / Beteende/ Stärkt skolanknytning)
- eleverna under året också ska fullfölja SVA01 (gymnasienivå) med minst betyget E (Akademiska resultat/ Beteende / Stärkt skolanknytning)