Du är här

Plugin Bollnäs

Syfte/mål lokal nivå

Syftet med projektet är att förhindra att elever på Torsbergsgymnasiet avslutar sina studier utan att ha nått kunskapsmålen.
Målet är att höja andelen elever med fullständiga betyg efter tre år på gymnasiet, samt minska andelen elever som avslutar sina studier innan de fullföljt sina studier.