Du är här

PlugIn 2.0 Vellinge kommun

Syfte/mål lokal nivå

Mål med projektet/effektmål

- Minska andelen unga som varken studerar eller arbetar
- Öka andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning/uppnår gymnasieexamen
- Öka andelen gymnasieelever på yrkesprogram, framförallt pojkar, som uppnår gymnasieexamen
- Bidra till utveckling av en ”Vellingemodell” mot ungdomsarbetslöshet