Du är här

Plug in Tingsryd

Syfte/mål lokal nivå

Målet med arbetet är att minska elevavhoppen från de nationella programmen. Den stora målgruppen är nyanlända elever som studerar på nationella program. Vi ser i denna målgrupp elever med stora svårigheter att klara sina studier på nationella program, trots att de klarat grundskolans krav och formellt är behöriga att studera på nationella gymnasieprogram. Projektet vilar på två ben; på organisations-/pedagogisk nivå arbetar vi för att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt, dels inom gymnasieskolan samt med sprida arbetsmetoden till grundskolan. Inom verkstaden arbetar en av pedagogerna sedan höstterminen 2016 med att samordna nyanländas lärande i kommunen vilket förutom spridningen av språkutvecklande arbetssätt även innebär att samordna studiehandledning på modersmål samt modersmålsundervisning. På individnivå har vi anställt en språkcoach som arbetar med individinriktat stöd till nyanlända elever på nationella program och till elever inom Introduktionsprogrammet som inom läsåret bedöms vara behöriga att söka till gymnasiets nationella program.