Du är här

Plug In Söderhamn

Syfte/mål lokal nivå

Staffangymnasiets mål bygger på de strategiska styrdokumenten som innefattar Plug in-projektets mål och framgångsfaktorer. Det övergripande syftet med projektet är att stötta fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier.
Skolan inriktar sig särskilt på Holistiskt/Individcentrerat arbetssätt, Koll och Uppföljning och Bemötande.
På individnivå är elevcoachen en nyckelroll i sammanhanget, och arbetar både administrativt och socialt med eleverna. Elevcoachen söker aktivt upp de elever som riskerar att göra studieavbrott. Detta sker genom kartläggning på plats av grupper där frånvaron ökar, och genom diskussioner med mentorer och elevhälsan som flaggat för specifika elever. Som en extra resurs på skolan så har eleverna möjlighet att vända sig till elevcoachen för ytterligare stöd och råd genom veckolig uppföljning.
På organisationsnivå så arbetar elevcoachen i nätet mellan skolans olika enheter. Genom att befinna sig mellan elevhälsan, lärare och mentorer så kan elevcoachen tidigt få information om elever som befinner sig i riskzonen, och utveckla strategier för att förbättra elevernas situation. Elevcoachens arbete ligger även som grund för ett förbättrat arbete i skolan, och dokumentationen är en del i förbättrandet av det hälsofrämjande arbetet.