Du är här

Plug In Malmö: Stärkt skolanknytning genom samverkan

Syfte/mål lokal nivå

Huvudsakligt fokus för Plug In 2.0 i Malmö ligger i att tänka holistiskt och att hitta insatser som får eleverna att känna känsla av sammanhang (KASAM) och därmed hitta/bibehålla entusiasm inför skolan. Vi utgår ifrån att skolan är en del av helheten i en ung persons liv. Att lära sig svenska och klara sitt skolarbete är viktigt för en bibehållen motivation, men om allting utanför skolan är svårgreppbart och meningslöst kan det vara svårt att hitta motivation att klara sina studier. Det civila samhället och föreningslivet är en viktig länk mellan skolan och ungdomarna och tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring de nyanlända eleverna. Mål för projektet  En tydlig progression i elevernas språkinlärning så att de snabbare än idag tar sig vidare till nästa nivå i utbildningssystemet.  Bibehålla elevernas framtidstro och skapa förutsättningar för deras förståelse för och delaktighet i samhället.  Skapa förutsättningar för eleverna att få en meningsfull fritid och bredda sitt sociala nätverk.  Hitta en organisation och struktur för arbetet med att stärka skolanknytningen för nyanlända elever. Vi utgår från att det är olika saker som avgör om en elev aldrig får en bra skolanknytning, alternativt hoppar av skolan och att orsakerna till avhopp är individuella, oavsett kön. Men det kan också finnas skillnader i orsaker till avhopp som beror på om man är flicka eller pojke. Ett av projektets mål är också att ta reda på dessa skillnader och att hitta metoder som fungerar både individuellt (oavsett kön) samt speciellt riktade insatser till flickor respektive pojkar.