Du är här

Plug In Burlöv

Syfte/mål lokal nivå

Genom arbetet med Plug In 2.0 ser vi goda möjligheter att aktivt arbeta för att minska risken för elever att hamnar i utanförskap, både då det gäller arbetsliv och vidare utbildning. Det övergripande syftet med projektet är att öka deltagarnas skolanknytning; bl.a. stötta eleverna till en bättre närvaro, och högre måluppfyllelse vilket i förlängningen ska resultera i en ökad andel elever med gymnasiebehörighet. Ett annat mål är att via undervisningen förstärka integreringen i det kringliggande samhället vilket minskar risken för utanförskap även utanför skolan.
Målen med våra projektverkstäder är följande;
• Att utveckla en organisation och arbetssätt som bättre stödjer nyanlända elevers kunskapsutveckling och lärande
• Att genom en förstärkt kartläggning, individualisering, vägledning och entreprenöriellt lärande öka nyanlända elevers motivation och kunskapsutveckling
• Öka andelen elever som uppnår behörighet i SVA åk 9 på språkintroduktionsprogrammet.
• Öka andelen elever som avslutar sina studier vid något av våra introduktionsprogram med behörighet till vidare studier, och som deltar i aktiviteter som ökar möjligheten till anställning