Du är här

Plug In 2.0 Oskarshamn-Mönsterås-Högsby - höja elevernas kompetens & behörighet

Syfte/mål lokal nivå

Målet är att fler elever i grundskolan i de aktuella kommunerna ska uppnå behörighet till gymnasiet och klara övergången till gymnasiestudier, för att på lång sikt öka sina möjligheter att fullfölja gymnasiestudier. Syftet med aktiviteterna är att stötta elever med hög frånvaro och låg studiemotivation att öka sin närvaro och därmed sina möjligheter att klara sitt skolarbete och uppnå behörighet till gymnasiet.