Du är här

Plug In 2.0 Gävle - SAX Samverkande nätverk i grundskolan för högre måluppfyllelse

Syfte/mål lokal nivå

Det lokala målet är att öka elevers närvaro och måluppfyllelse i grundskolan samt att förebygga studieavbrott framgent. Detta gör man inom projektet med hjälp av samverkan, teamsamordning och hela tiden med individens behov i fokus. Det kan vara insatser som flexibel studietakt, möta eleven i hemmiljön om de varit frånvarande länge eller enskild undervisning vid behov.

Projektet genomförs med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. De kunskaper och erfarenheter som finns från tidigare PlugIn-projekt kommer att beaktas och de föreslagna åtgärderna genomförs i enlighet med de framgångsfaktorer som identifierats i de tidigare projekten. Framgångsfaktorerna är bemötande, flexibilitet, individcentrerat arbetssätt samt kontroll och uppföljning.
I hela projektprocessen ska följande horisontella principer beaktas från projektstart till det att projektet slutredovisas:
- jämställdhetsintegrering
- tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar
- likabehandling och icke-diskriminering