Du är här

Plug in 2.0 Emmaboda kommun / Nybro kommun NYEM

Syfte/mål lokal nivå

Syftet med projektet är att i form av en alternativ och unik lärmiljö skapa en språngbräda till studier, praktikplats eller arbete på ordinarie arbetsmarknaden för unga som inte studerar (har avbrutit sina gymnasiestudier eller kommer till skolan (grundskolan) arbetar eller praktiserar, samt ge stöd till unga som är i riskzonen för att avbryta sina studier. Målet är att i förlängningen säkerställa att fler unga fullföljer sina gymnasiestudier eller kommer i annan meningsfull sysselsättning.

Ett annat syfte är att genom projektets aktiviteter såsom kartläggning och uppföljning, bygga kunskap inför det fortsatta förebyggande arbetet - följa upp hur olika insatser fungerar och vilka insatser som är verksamma.