Du är här

Plug In 2.0 - Bron Alingsås Kommun

Syfte/mål lokal nivå

Organisationsnivå:
• Skapa tydliga och bestående samverkansformer över förvaltningsgränserna. Detta för att säkerställa att inga elever ska hamna mellan stolarna i övergången mellan grundskola och gymnasium.
• Alla ungdomar vid Alingsås fyra kommunala högstadieskolor, som redan nu inte har en fungerande skolgång eller bedöms riskera ett framtida avbrott på gymnasiet, ska identifieras.

Individnivå:
• Varje ungdom ska ha en anpassad handlingsplan så att varje ungdom har förutsättningar att lyckas utifrån egna behov.
• Alla deltagande ungdomar skall uppleva att handlingsplanen utgår från deras behov och önskemål.
• Alla elever inom projektverkstaden, oavsett ungdomarnas olika förutsättningar och behov, visar på en likvärdig progression.

Alla som arbetar inom projektverkstaden ska vara väl medveten om de horisontella kriterierna enligt Plug In 2.0. Vi ska dokumentera och beskriva hur arbetet fortskridit kring de horisontella kriterierna gällande jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering och hur diskussionerna förts inom verksamheten. Projektteamet kommer fokusera på de identifierade framgångsfaktorerna så som ett individcentrerat arbetssätt, bemötande, flexibilitet, koll och uppföljning och samverkan. För att skapa ett framgångsrikt projekt behöver vi kunna bemöta ungdomen där den befinner sig idag och lägga fokus på relationsbyggande insatser och utforma nya metoder för att bygga upp förtroendefulla relationer. Dessa insatser bör vara flexibla i sin karaktär för att ungdomen på sikt ska kunna påbörja studier. Kollen och uppföljningen sker genom identifiering, individuell handlingsplan och regelbundna möten som även det är en viktig del i relationsbyggandet och övergången till gymnasiet.