Du är här

Överlämning mellan grund- och gymnasieskola

Information samlas in från grundskolor under vårterminen i år 9 och behandlas av kommunens Mottagningsgrupp, som består av elevstödspersonal med olika kompetenser (syv, kurator, special-lärare och skolpsykolog). I samband med läsårsstart överför Mottagningsgruppen sedan informationen till den mottagande skolan genom ett fysiskt besök på skolan. Som underlag används ett par olika blanketter. Dessa revideras och utvecklas inom projektets ram.
 
Eleverna märks också ut i elevregistret i Extens så de bildar en egen grupp som kan följas upp, både från centralt håll genom mottagningsgruppen samt enhetsvis på varje skola.
 
 

Miljöbeskrivning: 
En gammal industristad som är inne i en omställning till populär studentstad, men också omgivande landsbygd.