Du är här

Överlämnande grundskola till gymnasieskola

Finspång är en liten kommun som inte kan erbjuda eleverna alla studieprogram. Eleverna måste då pendla in till Norrköping för att få sin utbildning. För att ge eleverna en så bra start på sin nya skola har vi sett över hur den kunskap som finns om eleven kommer den nya skolan till del då det i dagsläget inte är möjligt att göra överlämnandet personligen. Här fanns stora brister och vi har därför valt att ta fram en överlämnandeblankett som är tänkt att vara från pedagog till pedagog. Blanketten belyser inte bara pedagogiska svårigheter och insatser utan även annat stöd som eleven har haft. Det kan vara socialstöd, extra mentorsstöd, studieteknik m.m.