Du är här

Motverka avbrott genom holistiskt stöd

Plug In Framtidsverkstad är en form av studieverkstad för elever i behov av olika former av stöd inom Hultsfreds gymnasieskola. I Jan 2013 startades projektet upp av projektledaren och skolans kurator. Samtal skedde med varje elev som identifierats vara i behov av mer stöd, och varje elevs specifika behov kartlades. Detta skapade en bra relation till eleverna och avdramatiserade projektet. Under våren öppnades projektet upp för andra elever som inte befanns sig i riskgruppen men som själva kände att de var i behov av extra stöd. Lärare och specialpedagoger har även hänvisat elever till projektet. Plug In framtidsverkstad är öppen måndag eftermiddag 15:00-18:00 ca. Från början i lokal utanför skolan men sedan i skolans lokaler. Vi fann att det var smidigare att arbeta i skolans lokaler med närhet till arbetsmaterial. Aktiviteterna i gruppen syftar till socio-emotionell utveckling såväl som akademiskt stöd. Mycket arbete och samtal har skett kring det sociala beteendet och hur vi behandlar varandra inom och utanför skolan och gruppen tjänar ett socialt syfte såväl som studiestöd. Eleven har fått hjälp med läxor och andra saker som tex sommarjobbssansökningar ,myndighetsblanketter mm. I gg/månad har vi gjort en lite större aktivitet för att arbeta med det sociala beteendet samt att motivera gruppen. Gocart, biobesök, paddling samt restaurangbesök har stått på programmet. Individuellt stöd har skett under våren för några elever med behov av särskilt stöd utanför klassrummet. Tiderna för stödet har planerats tillsammans med elev och lärare under schemalagd tid. Tid ca 45 min -2 tim /gång. Projektledaren har en delad tjänst 50/50 Vimmerby och Hultsfred Gymnasium och lägger 20 timmar/ veckan på vardera skola. Kuratorn arbetar 100 % på Hultsfred gymnasium och har daglig kontakt med eleverna.

 
 

Miljöbeskrivning: 
Hultsfreds kommun har en bas av tillverkningsindustri som under senare år breddats med ett ökat antal handels- och tjänsteföretag.Hultsfred har ett rikt föreningsliv med tonvikt på idrott, musik och kultur. En mötesplats för framförallt musikintresserade. 13 elever bor i Hultsfred stad, 1 elever från samhälle 1-2 mil utanför Vimmerby, 2 elever kommer från grannkommunerna.