Du är här

Meningsfull utbildning genom uppdrag i Estland

Plug In Estland har bestått av två delar:

1) Cykelprojektet med fyra deltagare från IM
2) Lekplatsprojektet med 32 deltagare från IN
 
Syfte/mål:
Att skapa meningsfull sysselsättning, att motivera, entusiasmera och öka elevernas engagemang i sin utbildning så att de når sin måluppfyllelse och får sin gymnasiekompetens. Att arbeta med verkliga uppdrag utmanar dem inom flera ämnesområden samtidigt och att få möta och uppleva andra människors livsvillkor bidrar till elevernas utveckling och självkänsla.
 
Miljö: 
Oscarsgymnasiet, med 17 program och drygt 950 elever hösten 2013,  finns i huvudorten Oskarshamn.
 
Deltagare:
Elever på IM har deltagit i cykelprojektet och elever från IN har deltagit i leksaksprojektet. Det har i huvudsak varit pojkar och det främsta urvalskriteriet var låga betyg. Eleverna ville också arbeta praktiskt och göra något "på riktigt".
 
Metod:
Eleverna i respektive verkstad har arbetat med att reparera cyklar eller konstruera och tillverka utrustning till lekplatser. På våren har projekten avslutats med två resor till Estland, en för vardera grupp, då cyklar och lekredskap överlämnats direkt till barn på plats.
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Oskarshamns kommun är en kustkommun i mitten av avlånga Kalmar län. Kommunen har drygt 26 200 invånare. I huvudorten finns två gymnasieskolor - kommunala Oscarsgymnasiet och privata Etec. Oskarshamns kommun har i många år beskrivits som en industrikommun. De största industrierna är OKG och Scania. Enligt SKL som en varuproducerande kommun, vilket definierar en kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet.