Du är här

Learning study

 

Bakgrund

 

Aktuell forskning (Hattie) visar att läraren är den viktigaste framgångsfaktorn för elevernas lärande och för att nå måluppfyllelse. Genom Learning study med fokus på ett formativt och entreprenöriellt förhållningssätt, relationer och en variation av metoder får lärare möjlighet att lära av varandra och tillsammans utveckla undervisningen. Detta leder till att elevernas motivation ökar.
 
Tidplan
2012-08-20 - 2013-06-20 med eventuell fortsättning under ytterligare ett läsår (13/14).
 
Syfte
Att öka elevernas motivation och minska antalet avhopp från gymnasiet genom att lärare tillsammans studerar och utvecklar undervisningen.
 
Målgrupp
Ungdomar mellan 16-20 år som riskerar att avbryta gymnasiestudierna eller riskerar att inte nå gymnasieexamen.
 
Planering och genomförande
Att genom variation av metoder och skapande av goda relationer öka motivation för lärande hos elever. Detta sker genom att lärare planerar, genomför och utvärderar lektioner tillsammans, Learning study.
 
Omkring 20 lärare har genomfört learning studies i sina respektive ämnen med ett flertal klasser, inklusive motivationshöjande aktiviteter för elever och lärare. Antalet lektioner har varierat mellan 1-11.
 
Läsåret 13/14 genomför elva lärare fyra learning studies i ämnet matematik.
 
 

 

Miljöbeskrivning: 
Oskarshamns kommun är en kustkommun i mitten av avlånga Kalmar län. Kommunen har drygt 26 200 invånare. I huvudorten finns två gymnasieskolor - kommunala Oscarsgymnasiet och privata Etec. Oskarshamns kommun har i många år beskrivits som en industrikommun. De största industrierna är OKG och Scania. Enligt SKL som en varuproducerande kommun, vilket definierar en kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet.