Du är här

KIA

Syfte/mål:Att elever fullföljersin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt och/eller att få redan avhoppade ungdomar som står utanför verksamhet till utbildning eller arbete.

Målgrupper: Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning eller som har avbrutit/gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg.

Specifika målgrupper Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildningen:

  1. Ungdomar med ett samlat betygsdokument som avslutat gymnasiet VT-12
  2. Ungdomar med ett slutbetyg med mer än 250p IG som avslutat gymnasiet VT-12
  3.  
  4. Ungdomar som hänvisats till Plug In från Nösnäsgymnasiet, AF, KIA/AME eller annan instans inom kommunen

Metod: Arbetsmarknadsenheten/Vuxenutbildningen avser att nå alla personer i målgruppen och erbjuda de som är sysslolösa studier som kan kombineras med praktik eller annan verksamhet. Samtliga ungdomar har erhållit informationsbrev och ett arbete med att nå de som inte hört av sig pågår via telefonkontakt.

 

Miljöbeskrivning: 
Miljö: Stenungsund är en kommun med drygt 24000 invånare. Det finns en kommunal gymnasie- och gymnasiesärskola, Nösnäsgymnasiet, där det i år går ca 1200 elever. Drygt 50% av dessa är folkbokförda i Stenungsund, ca 30% i vår närkommun Tjörn, drygt 10% kommer från Orust och av resterande del är de flesta folkbokförda i våra närkommuner, Kungälv och Lilla Edet. Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder studier från grundskole- till högskolenivå, svenska för invandrare och särvux. Antalet inskrivna elever uppgår för närvarande till drygt 500. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för det kommunala informationsansvaret och erbjuder bland annat vägledning, jobbsökaraktiviteter och fysisk träning.