Du är här

Invidanpassade studier

Övergripande mål och syfte:
Allt fler elever skall slutföra sina gymnasiestudier och tiden för genomgången gymnasieskola skall minska till följd av att eleverna gör mer rätta val från början och att stödinsatser kan sättas in tidigare.
 
Övergripande kommunmål:
Att en överlämningsmodell mellan grund- och gymnasieskola är implementerad. Att en utökad programpraktik erbjuds elever under vårterminen i åk 9. Att en bra samverkan mellan yrkesintroduktion och nationella program finns som möjliggör snabb övergång till nationella yrkesprogram. Att metoden att anpassa studierna inom de nationella programmen används i samtliga kommunala gymnasieskolor.
 
Miljö:
Linköpings kommunala skolor är tydligt uppdelade mellan yrkesprogram och studieförberedande utbildningar. Majoriteten av yrkesprogrammen ligger på en av gymnasieskolorna med ca 1600 elever. Det finns ytterligare en skola som har vård och omsorgsprogrammet samt och natur. Denna skola har ca 350 elever. Här går många ungdomar med annan språklig bakgrund.
 
Mål för delprojekt. Individanpassade studier:
Att metoden att anpassa studierna inom de nationella programmen används i samtliga kommunala gymnasieskolor.
 
Metod:
Att genom rektorer, mentorer, SYV, kuratorer, specialpedagoger och i samtal med elever hitta nya metoder att möta elevens behov av stöd. Att genom den insamlade inforamtionen anpassa elevens studiegång för att förhinda avhopp. Att anpassa kurserna för att vid byten inte tappa tid på det mottagande programmet.