Du är här

(I)nre (M)otivation

Syfte/mål lokal nivå

Projektverkstadens målformuleringar är att:

- närvaron ska öka för eleverna vid IM, där det också finns elever som tidigare har varit hemmasittande.
- elevernas meritvärde ökar under läsåret.
- eleverna upplever en ökad grad av trivsel, trygghet, goda relationer/gott bemötande/förtroende för vuxen/vuxna, och ökad studiemotivation.

Ett annat mål är att involvera vårdnadshavare. Detta kommer bland annat att ske genom enkäter, som delvis ska bygga på den enkät som besvaras av målgruppen inledningsvis, men även i slutet av projekttiden.