Du är här

Från avhopp till framtidshopp

Syfte/mål lokal nivå

Erfarenheter från tidigare omgång av projektet Plugin visar att det behövs insatser kring att öka kunskapen hos eleverna om arbetsmarknaden. Kunskaper om arbetsmarknaden ökar även elevernas motivation då det blir tydligare vad deras utbildning ska leda till. När det gäller IM språk är behoven stora att få kunskap om hur arbetsmarknaden i Sverige ser ut och fungerar, inom vilka områden och branscher som arbeten finns och visa på att det finns och kommer att finnas stora behov på arbetsmarknaden om eleverna väljer den utbildning som efterfrågas.

Projektets mål är på individnivå:
• Att utveckla en mer positiv och ljus framtidstro hos elever och kunskap om olika vägar till arbete eller eget företagande.
• Att öka känslan av involvering och motivationen att fullfölja gymnasiet.

Förhoppningen är att projektet ska leda till minskade studieavbrott på kommunens gymnasieskolor och på lång sikt minska ungdomsarbetslösheten. När det gäller involvering avser vi att koppla studier till framtida mål ur ett holistiskt och individcentrerat perspektiv. Projektet ska testa olika metoder för utbildningar i entreprenöriellt förhållningssätt för lärare. I det entreprenöriella förhållningssättet blir individer sedda och uppmärksammade. Utbildningarna ska anpassas till olika gruppers behov. Projektet ska verka för att alla elever ska få en miniminivå när det gäller arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap i skolan.