Du är här

Framgången Lerum

Syfte/mål lokal nivå

Varje deltagare skall utifrån sina egna förutsättningar ha möjlighet att lyckas inom vårt projekt. Kön, funktionsnedsättning, antal år i Sverige, psykisk/fysisk ohälsa eller föräldrarnas utbildningsbakgrund skall inte vara ett hinder. Projektmedarbetarna skall vara väl insatta i riktlinjerna för arbetet med de horisontella kriterierna som i Plug In 2.0 har omsatts i två likvärdighetsmål. Med likvärdighet menas att genom olika typer av stödinsatser ge alla ungdomar lika möjligheter att lyckas i projektverkstäderna oavsett deras individuella förutsättningar och behov. Syftet är att säkerställa jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Lerums lokala mål är:
Skapa en tydlig modell för integration av nyanlända elever på Lerums gymnasium.
Tillgängliggöra en större del av utbildningsorganisationen för nyanlända så att vägen ut i arbetslivet kortas. Primärt med inriktning på yrkesprogrammen.
Underlätta integration i det lokala näringslivet.
Utveckla arbetssätt som säkerställer att alla elever inom projektverkstaden, oavsett individuella förutsättningar, visar på en likvärdig progression.
Säkra implementering av projektets framgångsrika metoder och arbetssätt i Lerums kommun.