Du är här

Första rummet

 

Syfte och mål: Utveckla metoder för att fler elever ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever som är antagna till nationella- och introduktionsprogram, och har hög frånvaro, ska kunna genomföra utbildningen Utveckla myndighetssamverkan.

 

 
Miljö: Vilhelmina är en fjällnära kommun med stor yta och är befolkad ända till norska gränsen. På kommunens gymnasieskola, Malgomajskolan, går elever från Vilhelmina samt från de närliggande orterna Dorotea, Åsele samt Storuman. Av Malgomajskolans 300 elever går i dagsläget ca 50 ungdomar på språkintroduktion. De flesta av dessa utgörs av ensam-kommande ungdomar från såväl Dorotea, Åsele som Vilhelmina.
 
Målgrupp: Deltagarna kommer i första hand från nationella program och introduktionsprogram, men det kommer även att vara möjligt för elever som nyligen avbrutit studierna att delta. Urvalskriterierna för samtliga elever är hög frånvaro. Elever från nationella program kan också ha reducerat program.
 
Metod: Arbetet med eleverna kommer att ske i särskilda lokaler nära gymnasieskolan, men avskilda från denna. De elever som är inskrivna i gymnasiet är underställda ansvarig rektor och har tillgång till elevhälsan. Det sker ett kontinuerligt informationsutbyte mellan Första rummet, skolan samt vårdnadshavare. Första rummet samarbetar med socialförvaltning och Arbetsförmedlingen men har även samarbete med det lokala näringslivet. I Första rummet är en projektledare anställd på heltid och en studie- och yrkesvägledare på 25% samt en fältassistent på 20%. Teamet arbetar tätt med olika andra yrkeskategorier inom skolan, i insatser med syfte att stärka elevernas självbild och erbjuda alternativa studieformer. I första hand erbjuds svenska, engelska och matematik på grundskole- samt gymnasienivå men andra ämnen kan förekomma. Aktiviteter kan vara på grupp- eller på individnivå. Förutom individuellt anpassad undervisning används olika metoder som Watch, en metod för gruppvägledning och Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI). Första rummet bedrivs också i Umeå, Vännäs och Skellefteå
 

 

Miljöbeskrivning: 
Vilhelmina är en fjällnära kommun med stor yta och är befolkad ända till norska gränsen. På kommunens gymnasieskola, Malgomajskolan, går elever från Vilhelmina samt från de närliggande orterna Dorotea, Åsele samt Storuman. Av Malgomajskolans 300 elever går i dagsläget ca 50 ungdomar på språkintroduktion. De flesta av dessa utgörs av ensam-kommande ungdomar från såväl Dorotea, Åsele som Vilhelmina.