Du är här

Formativt förhållningssätt

Vi inrättar lärargrupper och anordnar seminarier och konferenser kring formativ bedömning där lärarnas bemötande står överst på dagordningen. I dessa sammankomster, som kopplas till lärarnas vardagspraktik, fokuseras lärarnas formativa förhållningssätt som ligger till grund för att kunna möta och stötta varje elev i dennes kunskapsutveckling. Lärargrupperna fungerar som BFL-grupper och varje grupp leds av en samtalsledare. Samtalsledarna har regelbundna träffar för utbyte och inspiration.
 

Miljöbeskrivning: 
Gammal industristad som håller på och ställer om till populär studentstad, men också omgivande landsbygd.