Du är här

Förebygga avhopp

 

Kalmarsunds Gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner)

 
Miljö:
Kalmarsunds Gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Förbundet bedriver utbildning i sex gymnasieskolor. Cirka 3 000 elever finns inom gymnasieskolan.

Gymnasieförbundet har uppdraget från medlemskommunerna att administrera det kommunala informationsansvaret (KIA) och har under de senaste åren haft god kännedom om sysselsättningen    för de ungdomarna som står utanför gymnasieskolan.
 
Målgrupp:
Elever inom våra gymnasieskolor som står inför ett beslut om att hoppa av skolan eller ej.
 
Mätbara/uppföljningsbara mål:
Minska antalet studieavbrott från gymnasieskolorna inom Kalmarsunds Gymnasieförbund.
 
Startdatum/slutdatum:
20121101- 20131031
 
Beskrivning av Plug in verkstad:
Kalmarsunds Gymnasieförbund har anställt en ungdomscoach på heltid som delar sin tid mellan projektet ”Coachning för framtiden” detta projektet. Coachens deltar vid skolornas EHT-möten en gång i månaden för att diskutera elever som står inför ett eventuellt avhopp. Deltar även i möten med aktuella elever och ger där information om de alternativ som står till buds om ett avhopp sker. Vid detta möte etablera ungdomscoachen en första kontakt med de ungdomar som sedan väljer att hoppa av.

 
Kontaktpersoner:
Förbundschef
Joachim Håkansson
joachim.hakansson@gyf.se
0480-45 15 10
Plug in-ansvarig/rektor
Jens Nilsson
jens.nilsson_2@gyf.se
0480-45 16 29
KIA/SCB ansvarig
Leliis B-Wahlberg
leliis.bahlerud-wahlberg@gyf.se
0480-45 15 28
Ekonomiredovisning
Elisabeth Stening
elisabeth.stening@gyf.se
0480-45 16 04