Du är här

Förebygga avbrott och utveckla KIA-verksamhet

Mål:
Mölndal ska under perioden 2012- 2014 driva utvecklingsprojekt i syfte att förebygga avbrott från kommunens gymnasieskolor samt driva utveckling av operativ samverkan kring kommunens informationsansvar och framtagande av åtgärder för unga vuxna som riskerar att hamna i utanförskap. Inom projektet ryms även metodutveckling och utökning av befintlig verksamhet.
 
Målsättningen med projektets förebyggande del är att 2014 skall minst 80 % av eleverna på gymnasieskolorna i egen regi få slutbetyg inom 4 år (2010 var andelen 71 %).
 
Målsättningen för kommunens informationsansvar är att 2014 ska kontaktfrekvensen vara minst 90 % och en sammanställning av vilka individuella åtgärder som erbjudits och utfallet av dessa skall presenteras. (Kontaktfrekvensen var 2010 knappt 50 % i Mölndal.)

Målsättningen är också att utifrån de åtgärder som satsningen erbjuder minska andelen unga vuxna som är beroende av försörjningsstöd.
 
Miljö:
Mölndal är en kranskommun till Göteborg med drygt 61 000 invånare. Kommunen har två egna gymnasieskolor, men ca 80 % av kommunens gymnasieungdomar går i gymnasieskolor med annan huvudman.
 
Målgrupper: 
Målgruppeerna är dels eleverna på kommunens egna gymnasieskolor som riskerar att hoppa av gymnasiet och dels kommunens invånare över 16 år som inte fullföljt sin skolgång och som riskerar utanförskap.
 
 
Metod:
De aktiviteter som ska genomföras inom projektet i Mölndal är:
 

• Fortbildning av samtliga pedagoger på kommunens gymnasieskolor i coachande förhållningssätt. (Läsåret 2013/14)
 

• Förstärkning av pedagogiska resurser knutna till elever på PRO och PREP under höstterminen för att de ska bli behöriga till nationella program. (Höstterminen 2012 och 2013)
 

• Förstärkning och utvidgning av uppdraget för arbetsmarknadshandläggare inom AFF(socialtjänsten). (Februari 2012- juni 2014)
 

• Förstärkning av jobbcoachresurs inom samordningsförbundets verksamhet Balder. (Februari 2012- juni 2014)
 

• Vägledningscentrum för kommunens invånare mellan 16-20 år en kväll i veckan med bemanning från samarbetspartnerna inom Plug in Mölndal. (September 2012-juni 2014)
 

• Utveckling av den operativa samverkan kring kommunens informationsansvar och framtagande av åtgärder för målgruppen genom en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp som arbetar på individnivå. (Februari 2012-juni 2014)
 

• Studiegång för avhoppare som utgår från individens behov och utformas tillsammans med eleven med ett tydligt salutogent förhållningssätt där motivation och självkänsla står i centrum för pedagogiken. Studieslussens inom vuxenutbildningens arbetssätt applicerat på målgruppen 16-20 år. (Augusti 2012-juni 2014)