Du är här

Fokuskedjan

Syfte/mål lokal nivå

Initialt ska kartläggningssamtal med samtliga deltagande elever genomföras och dokumenteras med start vecka 36. Kartläggningarna ska sedan ligga till grund för regelbundna möten och samtal som ska syfta till att eleverna och de professionella aktörerna ska lära känna varandra och upprätta positiva och förtroendefulla relationer. Kartläggningarna kommer också att ligga till grund för hur insatser som erbjuds ska riktas till alla eller några elever.
Vi ska genom möten med boendepersonal, familjehem och gode män skapa en trygg miljö som ska utmärkas av positiva relationer. Genom regelbundna motiverande samtal och samverkan med flera olika professioner kring eleverna, ska eleverna känna sig sedda och uppmärksammande. Samtalen ska fokusera på att lyfta fram och undersöka elevernas egna förmågor, färdigheter, styrkor och intressen. Flexibla individuella lösningar kan behövas exempelvis i form av ämnesstöd, språkstöd eller vardagsstöd.
Vi ska under projekttiden utveckla och dokumentera arbetssätt för hur jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering säkerställts.