Du är här

Drop out Drop in

Syfte/mål lokal nivå

Projektet Drop out drop in handlar om att skapa fungerande fasta processinriktade övergångar mellan de olika skolformerna. Inom projektets verksamhet läggs särskild vikt vid att förbereda ungdomar inom introduktionsprogrammet för nästa steg, gymnasieutbildning eller annan skolform. Målet med projektet är även att öka kunskapen, såväl om resultat och effekter som vilka insatser som faktiskt hjälper de unga. Det långsiktiga målet med projektet Drop out drop in är att säkerställa att alla elever oavsett bakgrund och kön ska få rätt stöd vid övergångar mellan olika skolor/program.

Detta görs med tre fokusområden:
1. Säkra övergången mellan grundskolan och gymnasieskolans nationella program, introduktionsprogram samt mellan introduktionsprogrammen och gymnasiets nationella program
2. Säkerställa övergången mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan med särskild tyngdpunkt på individintegrerade elever inskrivna i grundsärskolan
3. Säkerställa övergången mellan internationell klass och introduktionsprogrammet Språkintroduktion, vilket bland annat innebär att säkerställa arbetet med kartläggning