Du är här

Distans-prova på

Målgrupp:
15 elever - 130401-131221
 
• Elever som av olika skäl ej trivs med eller kan hantera studier i vanlig skolmiljö.
 
• Elever som avbrutit studier (en/flera gånger) erbjuds en "prova på"-kurs på distans och får erfarenhet av en studiemetod som inte sker i skolmiljö. Förhoppningsvis kan de få en insikt att studier är möjligt och lockas tillbaka.
 
• Elever som gjort felval och inväntar nästa läsår. En "prova på"-kurs kan underlätta omstarten, då eleven har en kurs mindre att hantera. • Elever som, av olika skäl, vill undersöka möjligheten med ett alternativt studiesätt.
 
• Även elever inom introduktionsprogram kan erbjudas kurs om hemkommunen så beslutar. Mätbara/uppföljningsbara mål: • Platserna fyllda
 
• Elever som slutfört/fått betyg
 
Startdatum/slutdatum:
130401-140615
 
Beskrivning av Plug in verkstad:
Uppstart sker vid möte på Korrespondensgymnasiet. Ansvarig coach/mentor/KIA-handläggare från hemkommunen deltar. Vid mötet får eleven:
 
• Träffa ansvarig handledare för vald kurs.
 
• Kurslitteratur
 
• Genomgång av hur studieplattformen hanteras och hur studierna bör läggas upp. Studierna sker via Internet. Handledning kan ske på plats i Torsås eller via telefon/mejl/videokonferens. Fasta inbokade tider eller vid behov. En kurs om 100 poäng läggs upp över en period om sex veckor. Detta motsvarar vad som krävs för heltidsstudier och det är viktigt för eleven att få rätt bild inför en ev. ansökan till Korrespondensgymnasiet. Annan tidsperiod kan dock avtalas om önskemål finns från hemkommunen. Studierapport lämnas till hemkommunen 1 gång/vecka. Korrespondensgymnasiet fakturerar hemkommunen SEK 3.500 kr/elev (50 % av total kostnad). Resurser från regionala Plug in projekt: Regionala Plug in-projektet bidrar med 50%. Totalt SEK 52.500 (15 elever á SEK 3.500). Medfinansiering Korrespondensgymnasiet med tid omfattande SEK 52.500 (SEK 3.500/elev.)