Du är här

Coachning på Barn- och fritidsprogrammet

Syfte/mål:

Att genom coachande samtal minska elevavhopp och frånvaro från Barn- och fritidsprogrammet på en gymnasieskola i kommunen.
Att genom coachande samtal stödja eleverna i att fortsätta sina studier och minst nå betyget E i alla ämnen.
 

Målgrupp:

Elever på Barn- och fritidsprogrammen som under en viss tid haft omfattande frånvaro.
 

Metod:

Skolk-coachning. Återkommande samtal i syfte att förebygga skolk och avhopp från programmet.