Du är här

Coaching och individuellt anpassat stöd

Plug In Vimmerby består av Framtidsverkstaden, en särskild enhet som utformats för att stötta elever i gymnasiet att fullfölja sina studier. I Jan 2013 startades projektet upp med enskilda samtal och kartläggning av varje elevs specifika behov. Detta skapade en bra relation till eleverna och avdramatiserade projektet. Under våren öppnades projektet upp för andra elever som inte befann sig i riskgruppen men som själva kände att de var i behov av extra stöd. Lärare och specialpedagoger har även hänvisat elever till projektet. Plug In framtidsverkstad har skett på onsdag eftermiddag i Biblioteket mellan 15:00-18:00. Där har eleven fått hjälp och stöd utifrån elevens specifika behov. Motiverande samtal har skett med eleven utifrån elevens verklighet och behov. Elevsamtal(coachning) samt stöd i studieteknik, läxhjälp och har varit grunden i projektet. Individuellt stöd har skett under våren för de elever som varit behov av att sitta enskilt. Tiderna för stödet har planerats tillsammans med elev och lärare både på elevens lediga tid samt schemalagd tid. Tid ca 45 min -1,5 tim /gång. Under hösten har projektet integrerats i verksamheten. Stödtimmar är satt i schemat och ämneslärare håller i stödet under två eftermiddagar/ vecka. Stödet vänder sig till alla elever i pågående kurser samt elever med F- varning. Projektledaren har en delad tjänst 50/50 Vimmerby och Hultsfred Gymnasium och lägger 20 timmar/ veckan på vardera skola.
 
 

Miljöbeskrivning: 
Vimmerby är en varuproducerande kommun men är nog mest känd som Astrid Lindgrens hembygd. Många besöker också Vimmerby för den småländska landsbygden med badsjöar, hagar och skogar. 7 elever i projektet bor i Vimmerby stad, 4 elever från samhälle 1-2 mil utanför Vimmerby,3 elever kommer från grannkommunerna